Söder Mälarstrand:  Från början fanns här inga kajer, strandremsan var smal och det fanns ingen längsgående strandväg. Berget stupade ner i vattnet och man fick ta sig på branta trappor mellan stranden och bebyggelsen uppe på Söders klippor.

Med tiden anlades ordentliga kajer som bland annat användes för lokal införsel av byggmaterial. Mycket sand och grus lossades vid dessa kajer!

Kajerna och vägen ligger till stor del på utfylld mark. I början av 90-talet fick den delen av Söder Mälarstrand som ligger nära Pålsundet stängas, då delar av vägen var på väg ut i Mälaren!

Idag finns här en bobåtskaj som ligger närmast Långholmen. Närmast Slussen håller man på med omfattande byggnationer för den blivande Citybanan. På Södermälarstrand finns även en hel del flytande hotell, pubar och festlokaler.

De flesta fartyg som är medlemmar i Stockholms Skeppsförening ligger mellan Mûnchenbryggeriet och bobåtskajen.

Kajplatserna här har Stockholms Hamn hand om.