Vi har två fester per år, en vårfest och en höstfest. De brukar äga rum ute på någon ö på Mälaren.